Nieuws

 
Wijzigingen SNA-schema per 1 april 2017

​SNA voert wijzigingen door in de norm. Graag informeren wij u over de aanstaande wijzigingen in de norm per 1 april 2017.

Verbod op inhoudingen en verrekeningen met het Wml per 1 januari 2017

​​Per 1 januari 2017 geldt er op basis van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) een verbod op verrekeningen (conform artikel 7:632 BW) en inhoudingen (conform artikel 7:631 BW) met/op het Wml. Hierop zijn op 24 oktober 2016 door de wetgever enkele uitzonderingen gemaakt. Ondernemingen die opgenomen zijn in het register Normering Arbeid worden door de inspectie-instellingen geïnspecteerd of de inhoudingen die zij doen op het Wml voldoen aan deze uitzonderingen.

 

 Aanmelden

 

 

​Het SNA-keurmerk staat open voor iedere onderneming die bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stelt of werk aanneemt.
 
De inspecties voor het SNA-keurmerk vinden plaats door inspectie-instellingen die zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie en een overeenkomst met de Stichting Normering Arbeid hebben gesloten. Inspecties worden als regel tweemaal per jaar door de desbetreffende inspectie-instelling uitgevoerd.
 
De kosten voor de inspecties door de inspectie-instelling worden separaat door de gekozen inspectie-instelling in rekening gebracht. Voor de tarieven verwijzen wij naar de verschillende inspectie-instellingen. 
 
Het eenmalige entreebedrag voor het SNA-keurmerk bedraagt € 175,- en de jaarbijdrage bedraagt in 2017 € 245,-. Bedragen zijn excl. BTW.
 
 
Schriftelijk aanmelden

Download het aanmeldingsformulier. Na ondertekening kunt u dit formulier opsturen naar de Stichting Normering Arbeid.

 

Aanmeldprocedure
1
Meld u aan bij de SNA
2
Benader een van de inspectie-instellingen
3
Sluit daarmee een inspectieovereenkomst af
4
Betaal de entreenota
5
U komt nu op de lijst met aangemelde ondernemingen
6
Laat een initiële inspectie uitvoeren
7
Bij een positief resultaat komt u in het register van SNA