Nieuws

 
Wijzigingen SNA-schema per 1 april 2017

​SNA voert wijzigingen door in de norm. Graag informeren wij u over de aanstaande wijzigingen in de norm per 1 april 2017.

Verbod op inhoudingen en verrekeningen met het Wml per 1 januari 2017

​​Per 1 januari 2017 geldt er op basis van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) een verbod op verrekeningen (conform artikel 7:632 BW) en inhoudingen (conform artikel 7:631 BW) met/op het Wml. Hierop zijn op 24 oktober 2016 door de wetgever enkele uitzonderingen gemaakt. Ondernemingen die opgenomen zijn in het register Normering Arbeid worden door de inspectie-instellingen geïnspecteerd of de inhoudingen die zij doen op het Wml voldoen aan deze uitzonderingen.

SNA>cookiebeleid
 

 Privacy Statement

 

Een cookie is een klein tekstbestandje waarin gebruikersinstellingen en andere informatie worden opgeslagen. Dit bestandje wordt bij het bezoeken van een website naar uw computer verzonden. Cookies kunnen uw computer en de daarop aanwezige bestanden niet beschadigen. SNA maakt gebruik van cookies om het online gebruiksgemak te vergroten. Zo worden cookies bijvoorbeeld gebruikt ten behoeve van Google Analytics.

 
Weigeren cookies
Het weigeren van cookies is mogelijk als u dit voor uw browser kunt instellen. De kans bestaat echter dat u hierdoor geen gebruik kunt maken van sommige van onze diensten. Raadpleeg de help-functie van uw browser voor meer informatie over het toestaan van cookies.
 
 
Privacy
 
Verzoek om inzage, correctie of verwijdering
SNA betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het verwerken van persoonsgegevens. Een onderneming die een eenmanszaak of personenvennootschap betreft, dan wel iedere andere betrokkene, kan gebruikmaken van het recht om bij SNA een inzageverzoek te doen met betrekking tot de persoonsgegevens die SNA over hem of haar verwerkt. Bij een dergelijk verzoek wordt de verzoeker binnen vier weken schriftelijk geantwoord of er per-soonsgegevens worden verwerkt. Indien deze worden verwerkt dan wordt aan de betrokkene verstrekt: een beschrijving van de verwerkte persoonsgegevens, het doel van de verwerking, de herkomst en ontvangers van de persoonsgegevens en de persoonsgevens zelf.
 
De betrokkene heeft het recht om zijn of haar gegevens te verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen, als de vastgelegde gegevens onjuistheden bevatten, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszin in strijd met een wettelijk voorschrift. De verzoeker krijgt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk bericht of en in hoeverre aan het verzoek wordt vodlaan, met in geval een (gedeeltelijke) weigering de redenen hiervoor. De beslissing wordt vervolgens zo spoedig mogelijk ten uitvoer gebracht.