Nieuws

 
4.000 ondernemingen in het Register Normering Arbeid

Steeds meer ondernemingen laten zien dat zij hun zaken goed voor elkaar hebben

Wet aanpak schijnconstructies - uitleg voor werkgevers over minimumloon en vakantiegeld

​De Overheid geeft in notitie meer duidelijkheid over een aantal vragen die in de praktijk kunnen voorkomen.

Kamerbrief Stand van zaken uitzendsector

Op 8 juli 2015 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn tussentijdse evaluatie inzake de zelfregulering in de uitzendsector bekend gemaakt middels een brief aan de Tweede Kamer.

SNA>
4.000 ondernemingen in het Register Normering Arbeid

Steeds meer ondernemingen laten zien dat zij hun zaken goed voor elkaar hebben

Onze norm

Het SNA keurmerk is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Op basis van twee NEN-normen, NEN 4400-1 (Nederlandse ondernemingen) en NEN 4400-2 (buitenlandse ondernemingen) verstrekt de Stichting Normering Arbeid het SNA-keurmerk.

Onze doelstelling

​SNA heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. Met het laten uitvoeren van inspecties op basis van onze norm en het toekennen van het SNA-keurmerk geeft SNA hieraan invulling.