Nieuws

 
SNA: jaarverslag-factsheet 2013

​Stichting Normering Arbeid biedt haar jaarverslag 2013 aan in de vorm van een factsheet.

Wijziging SNA-keurmerk per 1 juli 2014

​Per 1 juli zijn er verschillende belangrijke wijzigingen op het SNA-keurmerk van kracht.

Factsheet normale arbeidsduur

​De normale arbeidsduur is niet altijd eenduidig af te leiden uit de van toepassing zijnde cao en kan derhalve discussie oproepen.

SNA>
Welkom

De Stichting Normering Arbeid is het resultaat van een sterke wens tot zelfregulering bij verschillende marktpartijen, overleg tussen ondernemingen uit het bedrijfsleven, werkgevers- en werknemersorganisaties en afstemming met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën.

 
De Stichting Normering Arbeid werkt nauw samen met overkoepelende organisaties en brancheorganisaties, waardoor het keurmerk een breed landelijk draagvlak kent.
Onze norm

Het SNA keurmerk is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Op basis van twee NEN-normen, NEN 4400-1 (Nederlandse ondernemingen) en NEN 4400-2 (buitenlandse ondernemingen) verstrekt de Stichting Normering Arbeid het SNA-keurmerk.

Onze doelstelling

​SNA heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. Met het laten uitvoeren van inspecties op basis van onze norm en het toekennen van het SNA-keurmerk geeft SNA hieraan invulling.