Nieuws

 
Overgang van VAR naar modelovereenkomst

​​Zoals bekend worden er geen nieuwe VAR-verklaringen meer afgegeven aangezien per 1 mei 2016 de Wet deregulering arbeidsrelaties in werking getreden. Dit betekent dat een ZZP’er in plaats van een VAR, gebruik dient te maken van een modelovereenkomst.

Toevoeging cao-elementen uitzendcao aan de NEN 4400-2

De aanpassingen op de norm die voor deze uitbreiding nodig zijn kunt u hier nalezen. Vanaf 1 juli 2016 worden deze aanpassingen ook opgenomen in het Handboek Normen en daarmee gepubliceerd op de SNA website.

Wijzigingen normen SNA-keurmerk per 1 mei 2016
Per 1 mei 2016 zal de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA) van kracht worden. Hiermee vervalt de VAR-systematiek en de bijbehorende vrijwarende werking van de VAR wuo en de VAR dga. Dit  leidt tot andere  risico’s voor SNA-gecertificeerde ondernemingen en diens opdrachtgevers. De norm is hierop aangepast. Onderstaand treft u de nieuwe bijbehorende normtekst aan alsmede de overgangsregeling die hiervoor zal worden gehanteerd.
 
SNA>
Overgang van VAR naar modelovereenkomst

​​Zoals bekend worden er geen nieuwe VAR-verklaringen meer afgegeven aangezien per 1 mei 2016 de Wet deregulering arbeidsrelaties in werking getreden. Dit betekent dat een ZZP’er in plaats van een VAR, gebruik dient te maken van een modelovereenkomst.

Onze norm

Het SNA keurmerk is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Op basis van twee NEN-normen, NEN 4400-1 (Nederlandse ondernemingen) en NEN 4400-2 (buitenlandse ondernemingen) verstrekt de Stichting Normering Arbeid het SNA-keurmerk.

Onze doelstelling

​SNA heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. Met het laten uitvoeren van inspecties op basis van onze norm en het toekennen van het SNA-keurmerk geeft SNA hieraan invulling.