Nieuws

 
Kamerbrief Stand van zaken uitzendsector

Op 8 juli 2015 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn tussentijdse evaluatie inzake de zelfregulering in de uitzendsector bekend gemaakt middels een brief aan de Tweede Kamer.

SNA Halfjaarcijfers 2015

​Op 30 juni 2015 stonden er 3.939 gecertificeerde ondernemingen in het Register Normering Arbeid.

Invoering Wet Aanpak Schijnconstructies

​Lees meer over de gevolgen die De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) voor uw onderneming heeft

SNA>
Kamerbrief Stand van zaken uitzendsector

Op 8 juli 2015 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn tussentijdse evaluatie inzake de zelfregulering in de uitzendsector bekend gemaakt middels een brief aan de Tweede Kamer.

Onze norm

Het SNA keurmerk is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Op basis van twee NEN-normen, NEN 4400-1 (Nederlandse ondernemingen) en NEN 4400-2 (buitenlandse ondernemingen) verstrekt de Stichting Normering Arbeid het SNA-keurmerk.

Onze doelstelling

​SNA heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. Met het laten uitvoeren van inspecties op basis van onze norm en het toekennen van het SNA-keurmerk geeft SNA hieraan invulling.