Nieuws

 
SNA-jaarverslag 2014

​​In 2014 is hard gewerkt aan verdere versteviging van het keurmerk. Klik hier om het jaarverslag 2014 te bekijken

SNA monitor t/m april 2015

Het aantal ondernemingen in het SNA register groeit tot bijna 3.900 ondernemingen

Nieuwe NEN 4400-2 voor controle buitenlandse ondernemingen

de norm voor buitenlandse ondernemingen (NEN 4400-2) is geactualiseerd

SNA>
SNA-jaarverslag 2014

​​In 2014 is hard gewerkt aan verdere versteviging van het keurmerk. Klik hier om het jaarverslag 2014 te bekijken

Onze norm

Het SNA keurmerk is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Op basis van twee NEN-normen, NEN 4400-1 (Nederlandse ondernemingen) en NEN 4400-2 (buitenlandse ondernemingen) verstrekt de Stichting Normering Arbeid het SNA-keurmerk.

Onze doelstelling

​SNA heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. Met het laten uitvoeren van inspecties op basis van onze norm en het toekennen van het SNA-keurmerk geeft SNA hieraan invulling.