Nieuws

 
Kwartaalmonitoring (1e kw 2014)

​Het aantal doorgehaalde ondernemingen is in het eerste kwartaal met circa 44% gestegen t.o.v. 1ste kw 2013.

Kwalificatie inspecteurs aangescherpt

Eisen aan inspectiepersoneel m.b.t. opleiding en ervaring staan omschreven in het document Functiecompetentieprofiel, kwalificaties en scholing inspecteurs.

Jaarbijdrage 2014

De jaarbijdrage voor 2014 is vastgesteld.

 

SNA>
Welkom

De Stichting Normering Arbeid is het resultaat van een sterke wens tot zelfregulering bij verschillende marktpartijen, overleg tussen ondernemingen uit het bedrijfsleven, werkgevers- en werknemersorganisaties en afstemming met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën.

 
De Stichting Normering Arbeid werkt nauw samen met overkoepelende organisaties en brancheorganisaties, waardoor het keurmerk een breed landelijk draagvlak kent.
Onze norm

Het SNA keurmerk is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Op basis van twee NEN-normen, NEN 4400-1 (Nederlandse ondernemingen) en NEN 4400-2 (buitenlandse ondernemingen) verstrekt de Stichting Normering Arbeid het SNA-keurmerk.

Onze doelstelling

​SNA heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. Met het laten uitvoeren van inspecties op basis van onze norm en het toekennen van het SNA-keurmerk geeft SNA hieraan invulling.