Nieuws

 
Toevoeging cao-elementen uitzendcao aan de NEN 4400-2

De aanpassingen op de norm die voor deze uitbreiding nodig zijn kunt u hier nalezen. Vanaf 1 juli 2016 worden deze aanpassingen ook opgenomen in het Handboek Normen en daarmee gepubliceerd op de SNA website.

Wijzigingen normen SNA-keurmerk per 1 mei 2016
Per 1 mei 2016 zal de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA) van kracht worden. Hiermee vervalt de VAR-systematiek en de bijbehorende vrijwarende werking van de VAR wuo en de VAR dga. Dit  leidt tot andere  risico’s voor SNA-gecertificeerde ondernemingen en diens opdrachtgevers. De norm is hierop aangepast. Onderstaand treft u de nieuwe bijbehorende normtekst aan alsmede de overgangsregeling die hiervoor zal worden gehanteerd.
 
SNA>Het SNA Keurmerk>Gecertificeerde ondernemingen
 

 Attenderingservice

 

Neem een gratis abonnement op de attenderingsservice en krijg mutaties in de registratie van uw leverancier(s) automatisch per e-mail toegestuurd. Voor binnenlandse en/of buitenlandse bedrijven.

 

Klik hier voor een overzicht (PDF) van alle gecertificeerde ondernemingen.

 

 Gecertificeerde ondernemingen

 
 Naam onderneming
 Kvk-nummer
 Ob-nummer
 Lb-nummer
 Sector
 Buitenland
Zoekcriteria