Nieuws

 
Wijzigingen normen SNA-keurmerk per 1 mei 2016
Per 1 mei 2016 zal de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA) van kracht worden. Hiermee vervalt de VAR-systematiek en de bijbehorende vrijwarende werking van de VAR wuo en de VAR dga. Dit  leidt tot andere  risico’s voor SNA-gecertificeerde ondernemingen en diens opdrachtgevers. De norm is hierop aangepast. Onderstaand treft u de nieuwe bijbehorende normtekst aan alsmede de overgangsregeling die hiervoor zal worden gehanteerd.
 
SNA monitor 1ste kwartaal 2016

​Het aantal ondernemingen in het SNA-register is in het eerste kwartaal 2016 gestegen tot 4.155, waaronder 153 buitenlandse ondernemingen.

SNA>Het SNA Keurmerk>Gecertificeerde ondernemingen
 

 Gecertificeerde Ondernemingen

 

​Attenderingsservice 
Neem een gratis abonnement op de attenderingsservice en krijg mutaties in de registratie van uw leverancier(s) automatisch per e-mail toegestuurd.

Registeroverzicht

Voor de volledige lijst
Voor de volledige selectie Nederlandse ondernemingen
Voor de volledige selectie buitenlandse ondernemingen