Nieuws

 
Wijzigingen SNA-schema per 1 april 2017

​SNA voert wijzigingen door in de norm. Graag informeren wij u over de aanstaande wijzigingen in de norm per 1 april 2017.

Verbod op inhoudingen en verrekeningen met het Wml per 1 januari 2017

​​Per 1 januari 2017 geldt er op basis van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) een verbod op verrekeningen (conform artikel 7:632 BW) en inhoudingen (conform artikel 7:631 BW) met/op het Wml. Hierop zijn op 24 oktober 2016 door de wetgever enkele uitzonderingen gemaakt. Ondernemingen die opgenomen zijn in het register Normering Arbeid worden door de inspectie-instellingen geïnspecteerd of de inhoudingen die zij doen op het Wml voldoen aan deze uitzonderingen.

SNA>Het SNA Keurmerk>Inspectie-instellingen
 

 Inspectie-instellingen

 

De inspecties voor het SNA-keurmerk worden uitgevoerd door onafhankelijke inspectie-instellingen die zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. De Raad voor Accreditatie let daarbij onder meer op de onafhankelijkheid van de inspecties. Naast het toezicht door de Raad voor Accreditatie voert SNA zelf ook toezicht uit op de inspectie-instellingen. Het gaat daarbij onder meer om:

  • Meeloopinspecties door een deskundige instantie;
  • Controle van inspectierapporten door interne inspecteurs van SNA;
  • Frequent overleg met de inspectie-instellingen;
  • Extra check bij overstappende ondernemingen;
  • Inspecteurs moeten voldoen aan een competentieprofiel met bijbehorend PE-traject (permanente educatie).

Voor alle inspectie-instellingen geldt dat ze een overeenkomst met de Stichting Normering Arbeid moeten hebben afgesloten. Met de volgende inspectie-instellingen is een overeen-komst afgesloten:


BureauCicero.png        crop.png       logo.gif      Cetradex.jpg

Qualitatis.png   logo-clib.png           SII afbeelding.png      VRO.jpg

logo-kl.png     TAK.jpg

* Safex, CLIB en FlexSpect zijn ook geaccrediteerd voor inspecties bij buitenlandse ondernemingen

* Safex, CLIB en FlexSpect are accredited to carry out inspections with foreign companies.