Nieuws

 
Wijzigingen SNA-schema per 1 april 2017

​SNA voert wijzigingen door in de norm. Graag informeren wij u over de aanstaande wijzigingen in de norm per 1 april 2017.

Verbod op inhoudingen en verrekeningen met het Wml per 1 januari 2017

​​Per 1 januari 2017 geldt er op basis van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) een verbod op verrekeningen (conform artikel 7:632 BW) en inhoudingen (conform artikel 7:631 BW) met/op het Wml. Hierop zijn op 24 oktober 2016 door de wetgever enkele uitzonderingen gemaakt. Ondernemingen die opgenomen zijn in het register Normering Arbeid worden door de inspectie-instellingen geïnspecteerd of de inhoudingen die zij doen op het Wml voldoen aan deze uitzonderingen.

SNA>Nieuws>Archief 2014
Normwijzigingen per 1 januari 2015

De wijzigingen vindt u hier.

24-12-2014 | Lees meer »
SNA-Keurmerk Update december 2014 is uit

Klik hier om de Update direct te lezen.

10-12-2014 | Lees meer »
Register Normering Arbeid: een waardevolle tool

​Het Register Normering Arbeid dit jaar al 50.000 keer geraadpleegd

17-10-2014 | Lees meer »
Kwartaalmonitor (t/m Q3 2014)

In de eerste drie kwartalen van 2014 is bij 419 ondernemingen het SNA-keurmerk doorgehaald

3-10-2014 | Lees meer »
Inspecteursdag 2014

Woensdag 24 september vond voor de vierde keer de SNA Inspecteursdag plaats.

1-10-2014 | Lees meer »
SNA: jaarverslag-factsheet 2013

​Stichting Normering Arbeid biedt haar jaarverslag 2013 aan in de vorm van een factsheet.

3-7-2014 | Lees meer »
Wijziging SNA-keurmerk per 1 juli 2014

​Per 1 juli zijn er verschillende belangrijke wijzigingen op het SNA-keurmerk van kracht.

1-7-2014 | Lees meer »
Factsheet normale arbeidsduur

​De normale arbeidsduur is niet altijd eenduidig af te leiden uit de van toepassing zijnde cao en kan derhalve discussie oproepen.

28-5-2014 | Lees meer »
CAO-bepalingen onderdeel SNA-keurmerk vanaf 1 juli 2014

​​Vanaf de start van het SNA-keurmerk is continu gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit, dan wel het beter borgen van de kwaliteit.

22-5-2014 | Lees meer »
Aanpak malafiditeit uitzendbranche door versteviging publiek-private samenwerking

​Minister Asscher schetst in zijn voortgangsbrief aanpak malafide uitzendbureaus en zelfregulering, die vandaag aan de Tweede Kamer is gezonden, de aanpak van de malafiditeit in de afgelopen jaren en de ontwikkeling van de zelfregulering.

13-5-2014 | Lees meer »
Kwartaalmonitoring (1e kw 2014)

​Het aantal doorgehaalde ondernemingen is in het eerste kwartaal met circa 44% gestegen t.o.v. 1ste kw 2013.

1-4-2014 | Lees meer »
Kwalificatie inspecteurs aangescherpt

Eisen aan inspectiepersoneel m.b.t. opleiding en ervaring staan omschreven in het document Functiecompetentieprofiel, kwalificaties en scholing inspecteurs.

20-2-2014 | Lees meer »
Jaarbijdrage 2014

De jaarbijdrage voor 2014 is vastgesteld.

 

1-1-2014 | Lees meer »