Nieuws

 
Wijzigingen SNA-schema per 1 april 2017

​SNA voert wijzigingen door in de norm. Graag informeren wij u over de aanstaande wijzigingen in de norm per 1 april 2017.

Verbod op inhoudingen en verrekeningen met het Wml per 1 januari 2017

​​Per 1 januari 2017 geldt er op basis van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) een verbod op verrekeningen (conform artikel 7:632 BW) en inhoudingen (conform artikel 7:631 BW) met/op het Wml. Hierop zijn op 24 oktober 2016 door de wetgever enkele uitzonderingen gemaakt. Ondernemingen die opgenomen zijn in het register Normering Arbeid worden door de inspectie-instellingen geïnspecteerd of de inhoudingen die zij doen op het Wml voldoen aan deze uitzonderingen.

SNA>Nieuws>Archief 2012
Misstanden in uitzendbranche

​Minister Kamp pleit in zijn brief over de aanpak van malafide uitzendondernemingen, die vandaag aan de Tweede Kamer is gezonden, voor versterking van het huidige systeem van zelfregulering.

11-9-2012 | Lees meer »
Registratieplicht

​Op 1 juli 2012 treedt de registratieplicht in werking voor alle werkgevers die arbeidskrachten tegen vergoeding en onder leiding en toezicht laten werken bij een inlenende partij. Met de registratieplicht wil de Nederlandse overheid beter zicht krijgen op de wijze waarop arbeidskrachten ter beschikking worden gesteld.

13-7-2012 | Lees meer »
Vrijwaring

​Het ministerie van Financiën, vertegenwoordigers van de uitzendbranche, SNA en diverse andere partijen zoals VNO-NCW hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder inleners van uitzendkrachten gevrijwaard worden van hun inlenersaansprakelijkheid.

20-6-2012 | Lees meer »