Nieuws

 
Wijzigingen SNA-schema per 1 april 2017

​SNA voert wijzigingen door in de norm. Graag informeren wij u over de aanstaande wijzigingen in de norm per 1 april 2017.

Verbod op inhoudingen en verrekeningen met het Wml per 1 januari 2017

​​Per 1 januari 2017 geldt er op basis van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) een verbod op verrekeningen (conform artikel 7:632 BW) en inhoudingen (conform artikel 7:631 BW) met/op het Wml. Hierop zijn op 24 oktober 2016 door de wetgever enkele uitzonderingen gemaakt. Ondernemingen die opgenomen zijn in het register Normering Arbeid worden door de inspectie-instellingen geïnspecteerd of de inhoudingen die zij doen op het Wml voldoen aan deze uitzonderingen.

SNA>Nieuws>Archief 2013
Sofinummers

​Versnelde aanvraag sofinummers komt te vervallen.

9-12-2013 | Lees meer »
Kamer vraagt duidelijkheid over minimumloon per uur

​Bij motie heeft de Tweede Kamer helderheid verzocht over wat precies onder het minimumuurloon wordt verstaan.

6-12-2013 | Lees meer »
Tewerkstellingsvergunning 1 jaar geldig

​Per 1 januari 2014 gaat naar verwachting een wijziging in van de Wet arbeid vreemdelingen.

4-12-2013 | Lees meer »
SNA Update

​SNA-keurmerk Update nr. 1 is verschenen.

20-11-2013 | Lees meer »
Een steeds krachtiger keurmerk

​​In de afgelopen periode zijn in de pers kritische kanttekeningen gezet bij de onafhankelijkheid en de objectiviteit van inspecties.

8-11-2013 | Lees meer »
Ruim 90 miljoen euro aan boetes voor malafide uitzendbureaus

​​​De afgelopen anderhalf jaar hebben Inspectie SZW, Belastingdienst en de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) gezamenlijk voor meer dan 90 miljoen euro aan boetes en naheffingen opgelegd aan malafide uitzendbureaus.

18-10-2013 | Lees meer »
Uitbreiding SNA bureau

​Per september 2013 wordt het bureau van SNA versterkt met een tweede interne inspecteur.

2-9-2013 | Lees meer »
Register in cijfers

​In het eerste half jaar van 2013 is bij 269 ondernemingen het SNA-keurmerk doorgehaald.

1-8-2013 | Lees meer »
​Kennisuitwisseling publieke en private partijen

​In het kader van het programma Aanpak Malafide Uitzendbureaus wordt nauw samengewerkt tussen publieke en private partners.

1-7-2013 | Lees meer »