Nieuws

 
Wijzigingen SNA-schema per 1 april 2017

​SNA voert wijzigingen door in de norm. Graag informeren wij u over de aanstaande wijzigingen in de norm per 1 april 2017.

Verbod op inhoudingen en verrekeningen met het Wml per 1 januari 2017

​​Per 1 januari 2017 geldt er op basis van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) een verbod op verrekeningen (conform artikel 7:632 BW) en inhoudingen (conform artikel 7:631 BW) met/op het Wml. Hierop zijn op 24 oktober 2016 door de wetgever enkele uitzonderingen gemaakt. Ondernemingen die opgenomen zijn in het register Normering Arbeid worden door de inspectie-instellingen geïnspecteerd of de inhoudingen die zij doen op het Wml voldoen aan deze uitzonderingen.

SNA>Over SNA>College van Beroep
 

 College van Beroep

 

​Alle bij de Stichting Normering Arbeid aangesloten inspectie-instellingen hebben een eigen bezwaarprocedure. Een geïnspecteerde onderneming die bezwaar wenst aan te tekenen tegen het inspectie-besluit van de inspectie-instelling dient dit in eerste aanleg te doen bij de desbetreffende inspectie-instelling.

Voor besluiten van de Stichting Normering Arbeid betreffende het opschorten dan wel door-halen van een registratie geldt dat de betrokken onderneming bezwaar kan aantekenen bij het bestuur van de Stichting. Zie hiervoor het Reglement College van Beroep.

Beroep tegen de afhandeling van het bezwaar door de inspectie-instelling of het bestuur van de Stichting staat open bij het College van Beroep van de Stichting Normering Arbeid. De procedure en werkwijze van het College van Beroep staat beschreven in het Reglement College van Beroep.

 

In het onafhankelijke College van Beroep hebben zitting:

mr. J. van de Merwe (voorzitter)
mr. A.L. Mertens
mr. R.M. Schutte