Nieuws

 
Wijzigingen SNA-schema per 1 april 2017

​SNA voert wijzigingen door in de norm. Graag informeren wij u over de aanstaande wijzigingen in de norm per 1 april 2017.

Verbod op inhoudingen en verrekeningen met het Wml per 1 januari 2017

​​Per 1 januari 2017 geldt er op basis van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) een verbod op verrekeningen (conform artikel 7:632 BW) en inhoudingen (conform artikel 7:631 BW) met/op het Wml. Hierop zijn op 24 oktober 2016 door de wetgever enkele uitzonderingen gemaakt. Ondernemingen die opgenomen zijn in het register Normering Arbeid worden door de inspectie-instellingen geïnspecteerd of de inhoudingen die zij doen op het Wml voldoen aan deze uitzonderingen.

 

 Over SNA

 

Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA-keurmerk) is ontstaan vanuit een sterke wens tot zelfregulering binnen de uitzendsector. De Tweede Kamer heeft het initiatief omarmd en in juni 2005, op basis van onder meer de motie Bruls, de regering verzocht om een goed en transparant systeem van zelfregulering in de uitzendsector te bevorderen en niet opnieuw een vergunningplicht in te voeren. Door de dragers van het initiatief is in overleg met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën vervolgens gewerkt aan de totstandkoming van de norm voor het SNA-keurmerk (NEN 4400-1).

De Stichting Normering Arbeid werkt samen met overkoepelende organisaties en branche-organisaties, waardoor het keurmerk een breed landelijk draagvlak kent. Met het SNA-keurmerk worden voor opdrachtgevers en inleners de risico’s in het kader van de inleners- en ketenaansprakelijkheid beperkt. Indien gebruik wordt gemaakt van een uitzendonderneming met het SNA-keurmerk, is er onder voorwaarden sprake van fiscale vrijwaring.


 

Factsheet.pdfFactsheet.pdf