Meldingen

Het SNA-keurmerk maakt naast de reguliere inspecties ook gebruik van informatie die wordt ontvangen van de Belastingdienst (o.a. verklaringen omtrent betalingsgedrag, vergrijpboetes, naheffingsaanslagen), de Arbeidsinspectie (opgelegde boetes) en SNCU (niet meewerken aan onderzoek, gegrond vermoeden), om op die manier de betrouwbaarheid van het keurmerk extra te waarborgen.

SNA staat daarnaast ook open voor meldingen van andere partijen. De onderzoeken van meldingen worden zorgvuldig uitgevoerd. SNA is daarbij gebonden aan de scope van de norm. Regelmatig blijkt dat meldingen (geheel of gedeeltelijk) niet binnen de controlesfeer van het SNA-keurmerk vallen, of al door de inspectie-instellingen waren onderkend. Daar waar tekortkomingen naar boven komen, wordt direct ingegrepen. Dit kan door middel van het opleggen van herstel dan wel door het schorsen van een onderneming. De onderzoeken richten zich daarbij tevens op mogelijke tekortkomingen bij de uitgevoerde inspectie(s).

Meldingen dienen zoveel mogelijk te zijn voorzien van onderbouwende documenten (bewijsstukken niet ouder dan twaalf maanden) en kunnen worden gestuurd naar: meldingen@normeringarbeid.nl. SNA stuurt een ontvangstbevestiging en onderzoekt het signaal (eventueel in samenwerking met de desbetreffende inspectie-instelling). Nadat het signaal is onderzocht zal de melder in algemene zin over de uitkomst van het onderzoek geïnformeerd worden.