Dé Norm voor betrouwbaarheid

Nieuws

Welkom op de nieuwe website van SNA

03-10-2017
De website van SNA is vernieuwd. Naast de nieuwe vormgeving zijn er ook verschillende veranderingen doorgevoerd. Zo is de verklaring van registratie aangepast en voorzien van meer echtheidskenmerken. Per onderneming is een exemplaar van de verklaring te downloaden. Daarnaast is alle informatie over SNA en het SNA-keurmerk opnieuw en overzichtelijker gerubriceerd. Ook is een aparte pagina opgenomen ...
lees meer

Wijzigingen in SNA Factsheet normale arbeidsduur

01-10-2017
De normale arbeidsduur is niet altijd eenduidig af te leiden uit de van toepassing zijnde cao en kan derhalve discussie oproepen. Voor de inspecties voor het SNA-keurmerk wordt daarom het schema uit d ...
lees meer

Wijzigingen SNA-schema per 1 april 2017

22-03-2017
SNA voert wijzigingen door in de norm. Graag informeren wij u over de aanstaande wijzigingen in de norm per 1 april 2017. De Norm bestaat uit NEN 4400-1 en NEN 4400-2 aangevuld met aanpassingsrappo ...
lees meer

Verbod op inhoudingen en verrekeningen met het Wml per 1 januari 2017

18-01-2017
Per 1 januari 2017 geldt er op basis van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) een verbod op verrekeningen (conform artikel 7:632 BW) en inhoudingen (conform artikel 7:631 BW) met/op het Wml. Hierop ...
lees meer

Handhaving Wet DBA tot 01-01-2018 opgeschort

06-12-2016
De Wet DBA is op 01-05-2016 ingegaan. Deze wet heeft tot onrust en onzekerheid geleid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers. Daarom is de handhaving opgeschort tot de knelpunten zijn opgelost. In ieder ...
lees meer