Dé Norm voor betrouwbaarheid

Nieuws

Wetsvoorstel verplichte toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta)

10-10-2023
Vandaag is het wetsvoorstel ‘Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten’ (Wtta) bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel is één van de maatregelen uit het advies van het Aanjaagte ...
lees meer

Invoering uniform uurloon per 1 januari 2024

09-10-2023
Op 1 januari 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 3,75%. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt dan € 13,27 per uur. Het gaat om een reguliere index ...
lees meer

Internetconsultatie verduidelijking en rechtsvermoeden zzp van start

06-10-2023
De regels voor het werken met werknemers en zelfstandigen worden verduidelijkt. Hierdoor weten werkenden en werkgevenden sneller of een klus door een zelfstandige gedaan mag worden of door een werknem ...
lees meer

Wijzigingen SNA-schema per 1 juli 2023

29-06-2023
Per 1 juli 2023 zullen er wijzigingen in gaan voor het SNA-schema. De betreffende rapporten zijn opgenomen in het nieuwe Handboek Normen versie 23.02 (klik hier). De interpretatie- en aanpassings ...
lees meer

Verbod op doorlenen van werknemers met een A1-verklaring per 1 juli 2023 onderdeel van de norm

29-06-2023
Een in Nederland gevestigde SNA gecertificeerde onderneming moet op het moment dat zij personeel inleent aan wie een A1-verklaring is afgegeven, zorgdragen dat de organische band met de werkgever in h ...
lees meer

Toelichting interpretatierapport 2023-019 inzake de betalingsregeling bijzonder uitstel van betaling

29-06-2023
De betalingsregeling bijzonder uitstel van betaling is een risicoverhogende factor, waarvoor in principe geldt dat een onderneming iedere drie maanden opdracht moet geven voor een inspectie. Echter, i ...
lees meer