Dé Norm voor betrouwbaarheid

Nieuws

Normwijzigingen

28-11-2018
Zoals gebruikelijk publiceert SNA periodiek aanpassingen met betrekking tot de norm. De aanpassingen worden gepubliceerd in het Handboek Normen. Binnenkort zal er een nieuwe versie van het Handboek Normen verschijnen waarover u nog uitgebreid wordt geïnformeerd. De wijzigingen zullen (o.a.) betrekking hebben op verduidelijking van een aantal definities, onderdeel C1 (Eisen aan ondernemingen die di ...
lees meer

Raadplegen openbaar register SNA

22-11-2018
In het openbare register van de SNA kan real-time geraadpleegd worden welke ondernemingen over het SNA keurmerk beschikken. Een onderneming in het register opzoeken kan op diverse manieren. Aangezien ...
lees meer

Ontwikkeling register

08-11-2018
In de eerste tien maanden van 2018 is het aantal gecertificeerde ondernemingen wederom gestegen. Het gaat om een stijging van 3,24%: namelijk van 4.507 naar 4.653 gecertificeerde ondernemingen. In ...
lees meer

Nadere uitleg Wet aanpak schijnconstructies

01-11-2018
In de praktijk kan onduidelijkheid bestaan over de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Naar aanleiding daarvan is door SZW een brochure gepubliceerd die meer duidelijkheid verschaft over vragen in de ...
lees meer

Update Factsheet normale arbeidsduur

29-10-2018
Vanwege wijzigingen in de looptijd algemeen verbindend verklaring in cao’s opgenomen in de factsheet normale arbeidsduur vindt u onder Reglementen en documenten een update van dit document met versied ...
lees meer