Dé Norm voor betrouwbaarheid

Nieuws

Wet arbeidsmarkt in balans

24-05-2019
Het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans is afgelopen week behandeld in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer uitte kritiek op het wetsvoorstel, met name op de wijzigingen omtrent payrolling, het ontslagrecht en de ketenregeling. Ook zijn er twee moties ingediend. Op 28 mei as. wordt gestemd over het wetsvoorstel en de moties die zijn ingediend. Verschuiving binnen flexwerk Eén van de moties betreft ...
lees meer

Update Factsheet normale arbeidsduur

22-05-2019
Onder Reglementen en documenten vindt u een update van de Factsheet normale arbeidsduur met versiedatum 20 mei 2019. Dit vanwege wijzigingen in de looptijd van algemeen verbindend verklaring in cao’s. ...
lees meer

Ontwikkeling register

25-04-2019
Van 1 januari tot 1 april 2019 is het aantal gecertificeerde ondernemingen wederom gestegen. Het gaat om een stijging van 0,66%: namelijk van 4.663 naar 4.694 gecertificeerde ondernemingen. In 2019 ...
lees meer

Reglement Registratie gewijzigd

27-03-2019
Op 27 maart 2019 is een nieuwe versie van het Reglement Registratie van kracht geworden. In deze nieuwe versie zijn verschillende aanpassingen doorgevoerd. Behandeling van aanvraag Onder artikel 8 ...
lees meer

Normwijzigingen per 1 april 2019

25-03-2019
Per 1 april 2019 zullen er een aantal normwijzigingen worden doorgevoerd. De normwijzigingen zijn te vinden in het nieuwe Handboek Normen versie 18.01 met ingangsdatum 1 april 2019 en het Handboek is ...
lees meer