Het Register in cijfers

Na een lichte terugval in 2020, mede door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans en de gevolgen van COVID-19, laat 2021 een stijging zien naar 4.830 gecertificeerde ondernemingen. Daarnaast hebben 758 ondernemingen zich aangemeld voor het keurmerk en is bij 500 ondernemingen de SNA-registratie beëindigd. Onder de gecertificeerde ondernemingen bevinden zich 187 buitenlandse ondernemingen gevestigd in 20 verschillende landen. Ten opzichte van 2020 is het aantal gecertificeerde buitenlandse ondernemingen met 3% gestegen. Meer cijfers leest u in het jaarverslag 2021.

Overzicht cijfers 2021 als pdf