Het Register in cijfers

Het register laat al jaren een bestendige stijging zien van het aantal gecertificeerde ondernemingen. In 2020 heeft de uitzendsector echter te maken gekregen met de Wet arbeidsmarkt in balans en net als de rest van de wereld met de gevolgen van COVID-19. Dit is terug te zien in het aantal beëindigde ondernemingen. In 2020 lag dit aantal met 708 ondernemingen substantieel hoger dan het gemiddelde van 536 ondernemingen per jaar over de afgelopen vijf jaren. Ook is door de overheidsmaatregelen in het kader van COVID-19 (en dan met name het uitstel van betaling belastingen), het aantal vastgestelde non-conformiteiten beduidend hoger dan in voorgaande jaren. Voor meer relevante cijfers bekijk het jaarverslag 2020.Overzicht cijfers 2020 als pdf