Het Register in cijfers

2022 laat een stijging zien naar 4.859 gecertificeerde ondernemingen. Daarnaast hebben 820 ondernemingen zich aangemeld voor het keurmerk en is bij 530 ondernemingen de SNA-registratie beëindigd. Onder de gecertificeerde ondernemingen bevinden zich 187 buitenlandse ondernemingen gevestigd in 20 verschillende landen. Ten opzichte van 2021 is het aantal gecertificeerde buitenlandse ondernemingen met 4% gestegen. Meer cijfers leest u in het jaarverslag 2022.