Over SNA

Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA-keurmerk) is ontstaan vanuit een sterke wens tot zelfregulering binnen de uitzendsector. De Tweede Kamer heeft het initiatief omarmd en in juni 2005, op basis van onder meer de motie Bruls, de regering verzocht om een goed en transparant systeem van zelfregulering in de uitzendsector te bevorderen en niet opnieuw een vergunningplicht in te voeren. Door de dragers van het initiatief is in overleg met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën vervolgens gewerkt aan de totstandkoming van de normen voor het SNA-keurmerk.

De Stichting Normering Arbeid werkt samen met overkoepelende organisaties en brancheorganisaties, waardoor het keurmerk een breed landelijk draagvlak kent. Met het SNA-keurmerk worden voor opdrachtgevers en inleners de risico’s in het kader van de inleners- en ketenaansprakelijkheid beperkt. Indien gebruik wordt gemaakt van een uitzendonderneming met het SNA-keurmerk, is er onder voorwaarden sprake van fiscale vrijwaring.