Dé Norm voor betrouwbaarheid

Onze norm

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor alle ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen zoals uitzendondernemingen, detacherings-en payrollbedrijven en voor (onder)aannemers van werk.

lees meer

Onze doelstelling

SNA heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. Met het laten uitvoeren van inspecties op basis van onze norm en het toekennen van het SNA-keurmerk geeft SNA hieraan invulling.

lees meer

Nieuws

Ingangsdatum nieuwe norm NEN 4400-1 en publicatie nieuwe Handboek Normen

03-02-2023
Vanaf 13 februari 2023 zal bij de inspecties voor het SNA-keurmerk bij Nederlandse ondernemingen de nieuwe versie van de norm NEN 4400-1: 2023 gehanteerd worden. Een en ander afhankelijk van de precie ...
lees meer

Ingangsdatum nieuwe norm NEN 4400-1

01-02-2023
Vanaf 13 februari 2023 zal bij de inspecties voor het SNA-keurmerk bij Nederlandse ondernemingen de nieuwe versie van de norm NEN 4400-1: 2023 gehanteerd worden. Een en ander afhankelijk van de precie ...
lees meer

Brochure herziening SNA norm NEN 4400-1 begin 2023

19-12-2022
Periodiek wordt door de inspectie-instelling getoetst of uw onderneming aan de eisen van het SNA-Keurmerk voldoet. Nu vindt er een herziening van de norm NEN 4400-1 plaats. Naar alle waarschijnlijkhei ...
lees meer

Nieuwe update factsheet normale arbeidsduur

06-12-2022
Vanwege aanpassingen in de looptijd algemeen verbindend verklaring (AVV) in cao’s opgenomen in de factsheet normale arbeidsduur vindt u onder Reglementen en documenten een update van dit document met ...
lees meer

Begin 2023 nieuwe norm NEN 4400-1

02-11-2022
De voorgenomen wijzigingen in de norm zijn: actualisering in verband met wijzigingen in wet- en regelgeving; de norm wordt in modules ingedeeld: algemeen, ter beschikking stellen van arb ...
lees meer
oudere nieuwsberichten

SNA-keurmerk

Hoe vind je een geschikt hulpmiddel?