Dé Norm voor betrouwbaarheid

Onze norm

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor alle ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen zoals uitzendondernemingen, detacherings-en payrollbedrijven en voor (onder)aannemers van werk.

lees meer

Onze doelstelling

SNA heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. Met het laten uitvoeren van inspecties op basis van onze norm en het toekennen van het SNA-keurmerk geeft SNA hieraan invulling.

lees meer

Nieuws

Wijzigingen SNA-schema per 1 juli 2024

03-06-2024
Per 1 juli 2024 zullen er wijzigingen ingaan voor het SNA-schema. De betreffende rapporten zullen worden opgenomen in het nieuwe Handboek Normen versie 24.02. De interpretatie- en aanpassingsrappor ...
lees meer

Uitstel invoering Wtta. Wat betekent dit voor ondernemingen in het register van SNA.

03-06-2024
In een brief naar de Tweede Kamer heeft minister Karien van Gennip aangekondigd dat de invoering van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) met één jaar is uitgesteld. Dat ...
lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2024

30-05-2024
De Eerste Kamer heeft tegen de extra verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 gestemd. Hierdoor stijgt het minimumloon per 1 juli 2024 enkel met de reguliere indexering en wordt het min ...
lees meer

SNA Jaarverslag 2023

29-05-2024
Het afgelopen jaar is voor SNA een bijzonder jaar geweest waarbij het normenkader, de processen en protocollen van SNA als inspiratie hebben gediend voor de uitwerking van een nieuw toelatingsstelsel ...
lees meer

Reactie op lobbydocument SOMO

28-05-2024
Recent heeft SOMO een lobbydocument over de vleessector uitgebracht. In het document wordt ook het SNA-keurmerk genoemd. Daarbij wordt de indruk gewekt dat het SNA-keurmerk gemakkelijk wordt verstrekt ...
lees meer
oudere nieuwsberichten

SNA-keurmerk

Hoe vind je een geschikt hulpmiddel?