Dé Norm voor betrouwbaarheid

Onze norm

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor alle ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen zoals uitzendondernemingen, detacherings-en payrollbedrijven en voor (onder)aannemers van werk.

lees meer

Onze doelstelling

SNA heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. Met het laten uitvoeren van inspecties op basis van onze norm en het toekennen van het SNA-keurmerk geeft SNA hieraan invulling.

lees meer

Nieuws

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

06-11-2019
Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Deze wet wijzigt het arbeidsrecht en de Waadi vanaf 1 januari 2020. De wijzigingen bestaan uit ee ...
lees meer

Modulaire norm

06-11-2019
De uitkomsten van de in 2018 en 2019 uitgevoerde pilot laten zien dat het belangrijk is om transparant te zijn naar derden over de activiteiten van een gecertificeerde onderneming (TBA en/of aanneming ...
lees meer

Update Factsheet normale arbeidsduur

08-10-2019
Onder Reglementen en documenten vindt u een update van de factsheet normale arbeidsduur met versiedatum 15 september 2019. Dit vanwege wijzigingen in de looptijd algemeen verbindend verklaring in cao’ ...
lees meer

Ontwikkeling register

06-08-2019
Van 1 januari tot 1 augustus 2019 is het aantal gecertificeerde ondernemingen wederom gestegen. Het gaat om een stijging van 2,27%: namelijk van 4.663 naar 4.769 gecertificeerde ondernemingen. In 2 ...
lees meer

Cao's ABU en NBBU geharmoniseerd

22-07-2019
ABU en NBBU hebben vanaf 30 december 2019 nieuwe en volledig geharmoniseerde cao's voor alle 850.000 uitzendkrachten in Nederland. De ABU, NBBU, FNV, CNV Vakmensen, De Unie en LBV bereikten gezamenlij ...
lees meer
oudere nieuwsberichten

SNA-keurmerk

Hoe vind je een geschikt hulpmiddel?