Dé Norm voor betrouwbaarheid

Onze norm

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor alle ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen zoals uitzendondernemingen, detacherings-en payrollbedrijven en voor (onder)aannemers van werk.

lees meer

Onze doelstelling

SNA heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. Met het laten uitvoeren van inspecties op basis van onze norm en het toekennen van het SNA-keurmerk geeft SNA hieraan invulling.

lees meer

Nieuws

Modulaire norm

19-12-2019
Het is belangrijk om transparant te zijn naar derden over de activiteiten van een gecertificeerde onderneming (TBA en/of aanneming van werk). Daarom wordt per 1 januari a.s. de modulaire norm geïntrod ...
lees meer

Update factsheet Normale Arbeidsduur

19-12-2019
Onder reglementen en documenten vindt u een update van de factsheet normale arbeidsduur met versiedatum 5 december 2019. Dit vanwege wijzigingen in de looptijd algemeen verbindend verklaring in cao’s. ...
lees meer

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

18-12-2019
In deze wet wordt veel geregeld wat niet tijdens de inspecties voor het SNA keurmerk wordt gecontroleerd. Het is belangrijk dat u zich goed verdiept in de gevolgen van de WAB voor uw onderneming. V ...
lees meer

Normwijzigingen per 1-1-2020

18-12-2019
Per 1 januari 2020 zullen er een aantal normwijzigingen worden doorgevoerd en wordt een aantal interpretatierapporten toegevoegd aan het Handboek Normen. De normwijzigingen en toegevoegde interpretat ...
lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2020

17-12-2019
Het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2020 is bekend. Het volwassenminimumloon wordt sinds 1 juli 2019 gehanteerd vanaf 21 jaar. U kunt de bedragen zoals deze gelden per 1 januar ...
lees meer
oudere nieuwsberichten

SNA-keurmerk

Hoe vind je een geschikt hulpmiddel?