Dé Norm voor betrouwbaarheid

Onze norm

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor alle ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen zoals uitzendondernemingen, detacherings-en payrollbedrijven en voor (onder)aannemers van werk.

lees meer

Onze doelstelling

SNA heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. Met het laten uitvoeren van inspecties op basis van onze norm en het toekennen van het SNA-keurmerk geeft SNA hieraan invulling.

lees meer

Nieuws

Begin 2023 nieuwe norm NEN 4400-1

02-11-2022
De voorgenomen wijzigingen in de norm zijn: actualisering in verband met wijzigingen in wet- en regelgeving; de norm wordt in modules ingedeeld: algemeen, ter beschikking stellen van arb ...
lees meer

Nieuwe update factsheet normale arbeidsduur

10-10-2022
Vanwege aanpassingen in de looptijd algemeen verbindend verklaring (AVV) in cao's, opgenomen in de factsheet normale arbeidsduur, vindt u onder Reglementen en documenten een update van dit document me ...
lees meer

Bijzonder uitstel van betaling belastingschulden eindigt per 31 maart 2022

23-08-2022
De overheid heeft verschillende tijdelijke maatregelen getroffen om de economische impact van het coronavirus te verzachten. Eén van deze maatregelen betreft het bijzonder uitstel van betaling voor di ...
lees meer

Update factsheet normale arbeidsduur

12-07-2022
Vanwege aanpassingen in de looptijd algemeen verbindend verklaring (AVV) in cao’s opgenomen in de factsheet normale arbeidsduur vindt u onder Reglementen en documenten een update van dit document met ...
lees meer

Voorstel voor invoering verplichte certificering

10-07-2022
Minister Van Gennip van SZW heeft op 5 juli jl. haar hoofdlijnenbrief over een verplicht certificeringsstelsel naar de Tweede Kamer gestuurd. De kern van het verplichte certificeringsstelsel is: ...
lees meer
oudere nieuwsberichten

SNA-keurmerk

Hoe vind je een geschikt hulpmiddel?