Dé Norm voor betrouwbaarheid

Onze norm

Het SNA keurmerk is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Op basis van twee NEN-normen, NEN 4400-1 (Nederlandse ondernemingen) en NEN 4400-2 (buitenlandse ondernemingen) verstrekt de Stichting Normering Arbeid het SNA-keurmerk.

lees meer

Onze doelstelling

SNA heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. Met het laten uitvoeren van inspecties op basis van onze norm en het toekennen van het SNA-keurmerk geeft SNA hieraan invulling.

lees meer

Nieuws

Stijging in aantal gecertificeerde ondernemingen

07-03-2018
In de eerste twee maanden van 2018 is het aantal gecertificeerde ondernemingen wederom gestegen. Het gaat om een stijging van 1,07%: namelijk van 4.507 naar 4.555 gecertificeerde ondernemingen. Doo ...
lees meer

Wijzigingen in SNA Factsheet normale arbeidsduur

22-02-2018
Vanwege doorgevoerde aanpassingen betreffende verwijzingen naar de normale arbeidsduur, toevoegingen in de kolom ADV en wijzigingen van de looptijd algemeen verbindend verklaring in cao’s opgenomen in ...
lees meer

SNA-keurmerk in beeld gebracht

13-02-2018
In deze animatie wordt het belang van het SNA-keurmerk uitgelegd. U wilt gebruik maken van uitzendkrachten of u heeft werk uit te besteden? Dat lijkt simpel, maar dat is het in realiteit helaas niet. ...
lees meer

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 01-01-2020

09-02-2018
De Wet DBA is op 01-05-2016 ingegaan. De wet heeft tot onrust en onzekerheid geleid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers. Daarom is de handhaving opgeschort tot de knelpunten zijn opgelost. De opschor ...
lees meer

SNA-keurmerk en discriminatie

01-02-2018
Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aanneming van werk. Op basis van een nationale norm, NEN 4400-1, worden de ondernemingen die zich vrijwillig aanmelden periodiek gecontroleerd ...
lees meer

SNA-keurmerk

Hoe vind je een geschikt hulpmiddel?