Dé Norm voor betrouwbaarheid

Onze norm

Het SNA keurmerk is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Op basis van twee NEN-normen, NEN 4400-1 (Nederlandse ondernemingen) en NEN 4400-2 (buitenlandse ondernemingen) verstrekt de Stichting Normering Arbeid het SNA-keurmerk.

lees meer

Onze doelstelling

SNA heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. Met het laten uitvoeren van inspecties op basis van onze norm en het toekennen van het SNA-keurmerk geeft SNA hieraan invulling.

lees meer

Nieuws

Welkom op de nieuwe website van SNA

03-10-2017
De website van SNA is vernieuwd. Naast de nieuwe vormgeving zijn er ook verschillende veranderingen doorgevoerd. Zo is de verklaring van registratie aangepast en voorzien van meer echtheidskenmerken. ...
lees meer

Wijzigingen in SNA Factsheet normale arbeidsduur

01-10-2017
De normale arbeidsduur is niet altijd eenduidig af te leiden uit de van toepassing zijnde cao en kan derhalve discussie oproepen. Voor de inspecties voor het SNA-keurmerk wordt daarom het schema uit d ...
lees meer

Wijzigingen SNA-schema per 1 april 2017

22-03-2017
SNA voert wijzigingen door in de norm. Graag informeren wij u over de aanstaande wijzigingen in de norm per 1 april 2017. De Norm bestaat uit NEN 4400-1 en NEN 4400-2 aangevuld met aanpassingsrappo ...
lees meer