Aanmelden

Het SNA-keurmerk staat open voor iedere onderneming die bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stelt of werk aanneemt.

De inspecties voor het SNA-keurmerk vinden plaats door inspectie-instellingen die zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie en een overeenkomst met de Stichting Normering Arbeid hebben gesloten. Inspecties worden als regel tweemaal per jaar door de desbetreffende inspectie-instelling uitgevoerd.

De kosten voor de inspecties door de inspectie-instelling worden separaat door de gekozen inspectie-instelling in rekening gebracht. Voor de tarieven verwijzen wij naar de verschillende inspectie-instellingen.

Het eenmalige entreebedrag voor het SNA-keurmerk bedraagt € 175,- en de jaarbijdrage bedraagt in 2020 € 245,-. Bedragen zijn excl. BTW.

Aanmelden