4-O systematiek bij herstel non-conformiteiten

13-06-2022

Sinds 1 januari 2022 is er een normwijziging voor de 4400-1 en 4400-2 ingevoerd door middel van twee aanpassingsraporten (2021-271 en 2021 272-2).
Het betreft de toepassing van de 4-O systematiek bij het herstellen van de non-conformiteiten.
De wijzigingen zijn opgenomen in de nieuwste versie van het handboek Normen per 1-1-202. Het handboek vindt u op de website van SNA.
Voor meer informatie klik hier.