Nadere uitleg Wet aanpak schijnconstructies

01-11-2018

In de praktijk kan onduidelijkheid bestaan over de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Naar aanleiding daarvan is door SZW een brochure gepubliceerd die meer duidelijkheid verschaft over vragen in de praktijk rondom de WAS. Het gaat om vragen omtrent:

- Het loonbegrip en betalingen;
- Inhoudingen en verrekeningen;
- De loonstrook en specificatie.

U kunt de brochure van SZW hier raadplegen.