Aanpak malafiditeit

14-05-2020

Op maandag 25 mei 2020 zal er een notaoverleg plaatsvinden waarbij de Vaste Kamercommissie SZW in gesprek gaat met minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark over arbeidsmigratie. Het overleg richt zich met name op misstanden met arbeidsmigranten. Daarnaast zal ook aandacht uitgaan naar het SNA-keurmerk en een vergunningplicht voor uitzendondernemingen.

Aandacht voor misstanden met arbeidsmigranten is ook voor SNA een belangrijk onderwerp. De uitzendsector is een sector met vluchtig ondernemerschap en kwetsbare groepen werkenden (waaronder arbeidsmigranten). Dit rechtvaardigt extra aandacht en een strenge aanpak van ondernemingen en bestuurders die het niet zo nauw nemen met wet- en regelgeving. Met andere woorden malafiditeit moet worden aangepakt. Niet alleen om uitzendkrachten te beschermen, maar ook om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

Het bovenstaande maakt duidelijk dat het vooral van belang is om foute bestuurders in beeld te krijgen en aan te pakken. Het extra verzwaren van de zelfregulering in de sector of zelfs het vervangen van de zelfregulering door een vergunning zal gezien ervaringen uit het verleden niet helpen om malafide bestuurders van de markt te houden. Om dit te realiseren is een stevige publiek-private samenwerking nodig en verdergaande stappen op het terrein van persoonsgerichte aanpak waarbij de malafide bestuurder direct wordt aangepakt. De inzet van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is dan ook vooral hierop gericht. SNA zal daarnaast niet schromen om daar waar zinvol en haalbaar verbeteringen in het keurmerk door te voeren. Het is daarbij van belang om de proportionaliteit en de haalbaarheid van aanvullende maatregelen goed te bezien.

Lees het volledige standpunt van SNA.