Aantal gecertificeerde ondernemingen gestegen

05-07-2018

In de eerste zes maanden van 2018 is het aantal gecertificeerde ondernemingen wederom gestegen. Het gaat om een stijging van 3,11%: namelijk van 4.507 naar 4.647 gecertificeerde ondernemingen.

In 2018 zijn er tot eind juni 362 aanmeldingen binnengekomen en 228 ondernemingen doorgehaald.
Door de frequente inspecties (in de regel tweemaal per jaar) waarbij ondernemingen worden gewezen op eventuele tekortkomingen die moeten worden opgelost om het keurmerk te behouden, worden de risico's voor zowel de onderneming als opdrachtgevers beperkt.

Raadpleeg het register voor een overzicht van alle gecertificeerde en aangemelde ondernemingen.