Belastingdeel Loonheffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland per 1 januari 2019

01-08-2018

In juli van dit jaar heeft de Belastingdienst een eerste uitgave van de nieuwsbrief loonheffingen 2019 gepubliceerd. In deze nieuwsbrief wordt o.a. toegelicht dat niet-inwoners van Nederland vanaf 1 januari 2019 geen recht meer hebben op het belastingdeel van de loonheffingskorting en dat door het onderscheid tussen inwoners en niet-inwoners van Nederland voor de heffingskortingen er vanaf volgend jaar sprake zal zijn van drie aparte loonheffingstabellen.

Het is nog niet volledig duidelijk hoe deze wijzigingen er feitelijk uit gaan zien en welke gevolgen dit heeft. Naar verwachting zal de Belastingdienst hierover in het najaar meer informatie verspreiden.