Bijzonder uitstel van betaling belastingschulden

31-05-2021

De overheid heeft verschillende tijdelijke maatregelen getroffen om de economische impact van het coronavirus te verzachten. Eén van deze maatregelen betreft het bijzonder uitstel van betaling voor diverse belastingen. Deze regeling is meerdere malen verlengd en geldt (vooralsnog) tot 1 juli 2021. Vanaf (uiterlijk) 1 juli 2021 moet een onderneming bij de eerstvolgende aangifte de belasting weer op tijd betalen.

Volgens de laatste berichtgeving biedt de Belastingdienst een onderneming die (verlengd) bijzonder uitstel heeft gekregen een ruime regeling aan voor het terugbetalen van de opgebouwde belastingschuld. Deze terugbetalingsregeling start vanaf 1 oktober 2022, waarbij een onderneming in maximaal 60 maandelijkse termijnen de opgebouwde belastingschuld dient af te lossen. Een onderneming kan de opgebouwde belastingschuld ook eerder of sneller aflossen.