Bijzonder uitstel van betaling belastingschulden eindigt per 31 maart 2022

23-08-2022

De overheid heeft verschillende tijdelijke maatregelen getroffen om de economische impact van het coronavirus te verzachten. Eén van deze maatregelen betreft het bijzonder uitstel van betaling voor diverse belastingen. Deze regeling is meerdere malen verlengd en liep tot 1 april 2022. Een onderneming moet de belastingaanslagen waarvan de uiterste betaaldatum op of na 1 april 2022 ligt weer op tijd betalen.

De Belastingdienst biedt een onderneming die (verlengd) bijzonder uitstel heeft gekregen een ruime regeling aan voor het terugbetalen van de opgebouwde belastingschuld. Deze terugbetalingsregeling start vanaf 1 oktober 2022, waarbij een onderneming in maximaal 60-maandelijkse termijnen de opgebouwde belastingschuld dient af te lossen. Een onderneming kan de opgebouwde belastingschuld ook eerder of sneller aflossen.

Een met de Belastingdienst overeengekomen betalingsregeling inzake afdracht loonheffing en omzetbelasting wordt binnen het SNA-keurmerk gezien als een risicoverhogende factor, met daaraan gekoppeld een inspectiefrequentie van eens per drie maanden. Voor SNA-gecertificeerde ondernemingen met een betalingsregeling in het kader van bijzonder uitstel van betaling geldt na 1 oktober 2022 (totdat aan de volledige betalingsregeling is voldaan) ook de verhoogde inspectiefrequentie.
Klik hier voor meer informatie over de betalingsregeling bij de Belastingdienst.