Cao’s met verplichtstelling SNA-certificering

11-05-2020

Het belang van het werken met uitzendbureaus die SNA-gecertificeerd zijn wordt onderstreept door het grote aantal cao’s waarin een verplichtstelling tot het werken met SNA-gecertificeerde uitzendbureaus wordt gehanteerd. In circa 190 cao’s is namelijk in één van de bepalingen een verplichtstelling tot het werken met uitzendbureaus die SNA-gecertificeerd zijn opgenomen. Het gaat met name om bepalingen ten aanzien van verplichtingen van de werkgever, uitzendkrachten, uitzendarbeid, inlening en beloning. Zo is vaak opgenomen dat de werkgever alleen werkt met uitzendbureaus die beschikken over het NEN-certificaat (SNA-keurmerk) / erkende en gekwalificeerde uitzendbureaus/ uitzendbureaus die zijn opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid.