Entreebijdrage en jaarbijdrage 2022

16-12-2021

De eenmalige entreebijdrage en de jaarbijdrage voor het SNA-keurmerk blijven in 2022 ongewijzigd. De entreebijdrage bedraagt in 2022 derhalve wederom € 180,- en de jaarbijdrage € 245,-. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Begin 2022 wordt de factuur voor de jaarbijdrage 2022 verzonden. Indien uw onderneming de vermelding van een PO-nummer op de factuur voor de jaarbijdrage wenst, verzoeken wij u SNA hier vóór 31 december 2021 per mail (info@normeringarbeid.nl) over te informeren.