FAQ: Non-conformiteiten vastgesteld en nu?

31-05-2021

Indien er tijdens een inspectie voor het SNA-keurmerk non-conformiteiten zijn vastgesteld dan is dat vervelend en zult u er alles aan willen doen dit zo snel mogelijk op te lossen. Wat is nu de beste manier om non-conformiteiten op te lossen én in de toekomst te voorkomen?

Efficiënt herstellen van non-conformiteit(en)
U zult eerst moeten onderzoeken wat de aanleiding (oorzaak) van de fout is en daarnaast ook moeten uitzoeken hoe vaak en bij wie het is fout gegaan (omvang)? Daarna zal gekeken moeten worden hoe de fout opgelost kan worden (oplossing). Het is hierbij verstandig ook direct vast te stellen hoe deze fout in de toekomst voorkomen kan worden en dit goed door te voeren in de processen die van toepassing zijn (operationaliteit).

Wat moet ik herstellen?
Inspecties zijn een momentopname waarbij teruggekeken wordt tot aan de vorige volledige inspectie. Als hierbij non-conformiteiten worden vastgesteld zullen die voor de gehele populatie hersteld moeten worden, dus niet alleen bij de dossiers waarbij de fout is vastgesteld.


Lees hier verder voor meer vragen en antwoorden.