Gebruik NEN-logo niet toegestaan

17-08-2018

Geregeld zien we dat ondernemingen met een SNA-certificering het logo van de NEN op hun website voeren. Dit is echter niet toegestaan! Het logo van de NEN is auteursrechtelijk beschermd en mag, behoudens toestemming van NEN, in geen enkele uiting worden gebruikt. Ondernemingen die voldoen aan de gestelde eisen voor het SNA-keurmerk en die zijn opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid mogen gebruik maken van het keurmerklogo van SNA. U kunt het logo opvragen door een e-mail te richten aan info@normeringarbeid.nl met daarin een vermelding van de bedrijfsgegevens van uw organisatie. U ontvangt dan vervolgens het logo in de volgende formaten: .eps, .tig en .jpg.