Gegevensuitwisseling SNA en ISZW

25-02-2021

SNA ontvangt periodiek informatie van de Inspectie SZW en de Belastingdienst over eventueel opgelegde boetes bij gecertificeerde ondernemingen. Zo heeft SNA in 2020 van de Inspectie SZW informatie ontvangen over opgelegde boetes bij 17 uitzendondernemingen en aannemers van werk (circa 0,36% van het aantal gecertificeerde ondernemingen). Op basis van de informatie onderzoeken de inspectie-instellingen of dit gevolgen heeft voor de certificering van de onderneming. Graag wijzen wij u erop dat gecertificeerde ondernemingen een eventueel onderzoek van Inspectie SZW, Belastingdienst en andere publiekrechtelijke of bij cao ingestelde handhavingsinstanties actief moeten melden aan de inspectie-instelling. Dit houdt in dat u niet moeten wachten totdat de inspectie-instelling hier bij aanvang van de inspectie naar vraagt.
Verder moeten ondernemingen die te maken hebben met overtredingen van de Wet Arbeid Vreemdelingen inzake de identiteitsvaststelling ook kijken naar het Handboek Loonheffingen of ze aangifte moeten doen op basis van anoniementarief.