Groei aantal SNA gecertificeerde ondernemingen

03-04-2024

In het eerste kwartaal van 2024 is het aantal ondernemingen met het SNA-keurmerk gegroeid naar ruim 4.900 ondernemingen, het hoogste aantal ooit. Zevenenzestig procent (76%) van deze ondernemingen is tenminste gecontroleerd op de module terbeschikkingstelling van arbeid. Terwijl vierenvijftig procent (54%) tenminste gecontroleerd is op de module aanneming van werk. Een groep van 1.459 ondernemingen (30%) is gecontroleerd op zowel de module terbeschikkingstelling van arbeid als de module aanneming van werk.

Ook het aantal aanmeldingen is in het eerste kwartaal 2024 fors toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Met 283 aanmeldingen ligt het aantal aanmeldingen in het eerste kwartaal 25% hoger.

Aanpassingen in het register van SNA worden op werkdagen dagelijks doorgevoerd. Kijk dus regelmatig in het register op de website van SNA voor een actueel beeld.