Ingangsdatum toelatingsplicht een jaar uitgesteld

14-05-2024

De minister van SZW heeft gisteren in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de beoogde invoering van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) per 1 januari 2025 (met de verplichte toelating per 1 januari 2026) niet langer haalbaar is. Alle eerder gecommuniceerde data worden met een jaar verschoven. Volgens de nieuwe planning zal de wet in werking treden per 1 januari 2026 en moeten ondernemingen die aan ter beschikking stellen van arbeid doen met ingang van 1 januari 2027 door de minister zijn toegelaten om actief te mogen zijn op de Nederlandse markt.

Lees meer over de redenen van uitstel: Nazending juiste versie brief over uitvoering en lagere regelgeving Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten | Tweede Kamer der Staten-Generaal