Inspecties op afstand

02-04-2020

In het kader van de veiligheid van medewerkers van te inspecteren ondernemingen en de inspecteurs van de inspectie-instellingen heeft SNA besloten dat alle inspecties voor het SNA-keurmerk op afstand plaats zullen vinden voor de periode dat dit noodzakelijk wordt geacht. Hierover zijn afspraken met de inspectie-instellingen gemaakt. Voor praktische vragen over een inspectie op afstand kunt u contact opnemen met uw inspectie-instelling. Daarnaast begrijpt SNA dat gecertificeerde ondernemingen op dit moment belangrijke zaken aan het hoofd hebben om de coronacrisis te doorstaan. Indien dit reden is dat een SNA-inspectie niet plaats kan vinden op het gebruikelijke moment, kan uitstel worden verleend. In eerste instantie gaat het hierbij om een uitstel van maximaal drie weken. Eventuele uitzonderingssituaties zullen door de inspectie-instelling worden afgestemd met SNA.

SNA zal de ontwikkelingen rondom de coronamaatregelen blijven volgen. Indien blijkt dat bovengenoemde afspraken aanpassing behoeven aan de veranderende situatie, zal SNA daarover in overleg treden met de inspectie-instellingen en andere betrokken partijen. Via de website en de SNA-nieuwsbrief zult u daarover dan worden geïnformeerd.