Jaarverslag 2017

29-05-2018

Het jaarverslag 2017 is gepubliceerd. Sinds de start in 2007 heeft het SNA-keurmerk zich continu kwalitatief verder ontwikkeld, waardoor er inmiddels een breed gedragen instrument staat waarmee het kaf van het koren wordt gescheiden.

Door frequente inspecties (ruim 9.000 op jaarbasis) waarbij de ondernemingen worden gewezen op eventuele tekortkomingen die moeten worden opgelost, worden de risico’s voor opdrachtgevers beperkt. Immers, ondernemingen die niet voldoen aan de normeisen verliezen het certificaat (worden doorgehaald). Het keurmerk is in die zin zeker niet vrijblijvend. Het is dan ook niet vreemd dat opdrachtgevers in toenemende mate vragen om het SNA-keurmerk.

Ook in cijfers laat het register een positieve ontwikkeling zien. Niet alleen het aantal gecertificeerde ondernemingen is gestegen, ook het aantal nieuwe aanmeldingen is wederom aanzienlijk. Ontwikkelingen waarvoor we ons ook het komende jaar weer zullen inzetten.

Voor meer informatie bekijk hier het jaarverslag 2017.