Jaarverslag 2018

15-03-2019

Het jaarverslag 2018 van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is gepubliceerd. Sinds de start in 2007 heeft het SNA-keurmerk zich continu kwalitatief verder ontwikkeld, waardoor er inmiddels een breed gedragen instrument staat waarmee het kaf van het koren wordt gescheiden. Als een vrijwillig instrument richt het keurmerk zich daarbij specifiek op ondernemers die zich aan wet- en regelgeving willen houden.

Door frequente inspecties waarbij de ondernemingen worden gewezen op eventuele tekortkomingen die moeten worden opgelost, worden de risico’s (inleners- en keten-aansprakelijkheid) voor opdrachtgevers beperkt. Immers, ondernemingen die niet voldoen aan de normeisen verliezen het certificaat (worden doorgehaald). Het is dan ook niet vreemd dat opdrachtgevers het SNA-keurmerk belangrijk vinden voor hun leveranciers.

De cijfers over 2018 laten een stabiele en gezonde ontwikkeling zien. Ook het komende jaar zullen wij ons daarvoor blijven inzetten.

U kunt het jaarverslag 2018 hier raadplegen.