Modulaire norm

28-09-2018

In de afgelopen weken hebben de eerste pilotinspecties plaatsgevonden in het kader van het onderzoek naar de modulaire norm. Elke inspectie-instelling voert tegelijkertijd met een reguliere inspectie ook een pilotinspectie uit. Dit is de zogenaamde eerste ronde die in september en oktober plaatsvindt.

In de vier maanden erna zullen nog twee rondes plaatsvinden zodat alle combinaties van de verschillende modules onderzocht kunnen worden door verschillende inspectie-instellingen. Na elke ronde vindt er samen met de inspectie-instellingen een evaluatie plaats. Alle evaluatierondes samen vormen de eindevaluatie waarop het bestuur zich zal baseren bij zijn besluitvorming.

SNA is blij dat veel bedrijven hun medewerking verlenen aan deze pilot. Dat maakt uiteindelijk het onderzoek mogelijk. In overleg met de inspectie-instellingen probeert SNA de lasten voor de bedrijven hierbij zo veel mogelijk te beperken.