Modulaire norm

06-11-2019

De uitkomsten van de in 2018 en 2019 uitgevoerde pilot laten zien dat het belangrijk is om transparant te zijn naar derden over de activiteiten van een gecertificeerde onderneming (ter beschikking stellen en/of aanneming van werk). Dit houdt in dat vanaf 1 januari 2020 in het Register van de Stichting Normering Arbeid extra informatie verstrekt wordt over de activiteiten van een gecertificeerde onderneming.

Uitgangspunten
Een volledige inspectie in 2020 vormt de grondslag voor de vermelding van de activiteit(en) in het register van de SNA. Dit heeft automatisch tot gevolg dat het circa een jaar duurt voordat bij alle gecertificeerde ondernemingen in het register zichtbaar is wat de bedrijfsactiviteiten zijn.

Indien een onderneming tussentijds de vermelding van de bedrijfsactiviteiten in het register wil laten aanpassen, dan kan dit alleen door het laten uitvoeren van een nieuwe volledige inspectie. Het eerder uit laten voeren van een volledige inspectie verandert niets aan de reguliere planning van de inspecties bij de onderneming. Deze blijft ongewijzigd. Dit kan tot gevolg hebben dat een onderneming tweemaal achter elkaar een volledige inspectie moet ondergaan.

Uitvoering
Om alle activiteiten in de toetsing te betrekken zal er een aanpassing plaatsvinden in de norm voor wat betreft de trekkingsmethodiek voor de steekproef van de inspectie. Zodra deze aanpassing definitief is, zal deze gepubliceerd worden op onze website en terug te vinden zijn in een nieuwe versie van het Handboek Normen.