Modulaire norm

19-12-2019

Het is belangrijk om transparant te zijn naar derden over de activiteiten van een gecertificeerde onderneming (TBA en/of aanneming van werk). Daarom wordt per 1 januari a.s. de modulaire norm geïntroduceerd. Dit houdt in dat vanaf deze datum in het Register van de Stichting Normering Arbeid extra informatie verstrekt wordt over de activiteiten van een gecertificeerde onderneming

Uitgangspunten
Een volledige inspectie in 2020 vormt de grondslag voor de vermelding van de activiteit(en) in het register van de SNA. Dit heeft automatisch tot gevolg dat het ruim een jaar duurt voordat bij alle gecertificeerde ondernemingen in het register zichtbaar is wat de bedrijfsactiviteiten zijn.

Indien een onderneming tussentijds de vermelding van de bedrijfsactiviteiten in het register wil laten aanpassen, dan kan dit alleen door het laten uitvoeren van een nieuwe volledige inspectie. Het eerder uit laten voeren van een volledige inspectie verandert niets aan de planning van de inspecties bij de onderneming. Deze blijft staan. Dit kan tot gevolg hebben dat een onderneming tweemaal achter elkaar een volledige inspectie moet ondergaan.

Uitvoering
Om alle activiteiten in de toetsing te betrekken zal er per 1-1-2020 een aanpassing plaatsvinden in de norm voor wat betreft de trekkingsmethodiek voor de steekproef. Deze is op onze website terug te vinden in de nieuwe versie van het Handboek Normen.