Normwijzigingen

16-07-2019

Per 1 augustus 2019 zal er een aantal normwijzigingen worden doorgevoerd en wordt een aantal interpretatierapporten toegevoegd aan het Handboek Normen.
De normwijzigingen en toegevoegde interpretaties zijn te vinden in het nieuwe Handboek Normen versie 19.01 met ingangsdatum 1 augustus 2019. Het Handboek is hier te downloaden.

De wijzigingen hebben (o.a.) betrekking op het uitbesteden van werk of opdracht verstrekken aan een zzp’er, herindeling van normen ten aanzien van de loonadministratie, het schriftelijk vastleggen waar het gaat om het inlenen van of uitbesteden van werk van gecertificeerde ondernemingen en aanpassingen met betrekking tot de eisen die worden gesteld als identiteitsvaststelling plaats vindt door een derde.

Concreet gaat het in het Handboek Normen versie 19.01 om toevoeging van de volgende rapporten (waar deze een ouder rapport vervangen, staat dat aangegeven):

NEN 4400-1
Toegevoegde aanpassingsrapporten 4400-1:
Aanpassingsrapport 2019-244
Aanpassingsrapport 2019-246
Aanpassingsrapport 2019-247
Aanpassingsrapport 2019-250
Aanpassingsrapport 2019-251

Toegevoegde interpretatierapporten 4400-1:
Interpretatierapport 2017-222a (vervangt rapport 2017-222)
Interpretatierapport 2017-223a (vervangt interpretatierapport 2017-223)
Interpretatierapport 2019-248
Interpretatierapport 2019-249

NEN 4400-2
Toegevoegde aanpassingsrapporten 4400-2:
Aanpassingsrapport 2019-245-2a
Aanpassingsrapport 2019-252-2
Aanpassingsrapport 2019-253-2
Aanpassingsrapport 2019-254-2
Aanpassingsrapport 2018-233-2a (vervangt aanpassingsrapport 2018-233-2)

Ingetrokken is voor de 4400-2:
Interpretatierapport 2018-235-2