Normwijzigingen

22-12-2020

Per 1 januari 2021 zal er een normwijziging worden doorgevoerd en zullen interpretatierapporten in werking treden die eerdere interpretaties vervangen. Het aanpassingsrapport en de interpretatierapporten zijn opgenomen in het nieuwe Handboek Normen versie 21.01, welke hier is te downloaden.

Het gaat om de volgende updates:

  • Aanpassingsrapport 2020-265a (vervangt 2020-265). Voor de vleessector is eerder al een tussentijdse toetsing opgenomen op afdracht pensioen en sociaal fonds bij ondernemingen waarop de cao vleessector van toepassing is. Aanpassing richt zich op de werkwijze van de toetsing.
  • Interpretatierapport 2019-258a (vervangt 2019-258)

Tijdens de inspectie wordt gecontroleerd of er sprake is van een juiste sectorindeling voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Aan het interpretatierapport is toegevoegd hoe hiermee om gegaan moet worden als er sprake is van intraconcern uitzenden.

  • Interpretatierapport 2019-261-2a (vervangt 2019-261-2)

Tijdens de inspectie wordt gecontroleerd of er sprake is van een juiste sectorindeling voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Aan het interpretatierapport is toegevoegd hoe hiermee om gegaan moet worden als er sprake is van intraconcern uitzenden.

  • Interpretatierapport 2019-257a

Aan interpretatierapport 2019-257a is toegevoegd dat de toetsing op de 30% herzieningssituatie ook voor kalenderjaar 2021 (tot 1 januari 2022) wordt opgeschort in verband met een generieke uitzondering die het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft opgenomen in de brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 27 oktober 2020. Per brief van 22 april 2020 aan de Tweede Kamer was al aangegeven dat de regeling tijdelijk (2020) zou worden gewijzigd inzake corona, dat wordt nu dus verlengd met nog een jaar (2021).