Normwijzigingen per 1-1-2020

18-12-2019

Per 1 januari 2020 zullen er een aantal normwijzigingen worden doorgevoerd en wordt een aantal interpretatierapporten toegevoegd aan het Handboek Normen.
De normwijzigingen en toegevoegde interpretaties zijn te vinden in het nieuwe Handboek Normen versie 20.01 met ingangsdatum 1 januari 2020. Het Handboek is hier te downloaden.

De wijzigingen hebben (o.a.) betrekking op een aanpassing in de trekkingsmethodiek in het kader van de modulaire norm en aanpassingen in het kader van de invoering Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Concreet gaat het in het Handboek Normen versie 20.01 om toevoeging van de volgende rapporten (waar deze een ouder rapport vervangen, staat dat aangegeven):

  • Aanpassingsrapport 2019-255
  • Aanpassingsrapport 2019-256
  • Interpretatierapport 2017-223b (vervangt interpretatierapport 2017-223a)
  • Interpretatierapport 2019-257
  • Interpretatierapport 2019-258
  • Aanpassingsrapport 2018-241-2a (vervangt 2018-241-2)
  • Aanpassingsrapport 2019-259-2
  • Interpretatierapport 2019-260-2
  • Interpretatierapport 2019-261-2