Normwijzigingen per 1 april 2019

25-03-2019

Per 1 april 2019 zullen er een aantal normwijzigingen worden doorgevoerd. De normwijzigingen zijn te vinden in het nieuwe Handboek Normen versie 18.01 met ingangsdatum 1 april 2019 en het Handboek is hier te downloaden. De ondernemingen die tussen 1 januari 2019 en 1 april 2019 zijn geïnspecteerd, zijn door de inspectie-instellingen indien nodig al op deze aanpassingen gewezen. De wijzigingen hebben (o.a.) betrekking hebben op verduidelijking van een aantal definities, onderdeel C1 (Eisen aan ondernemingen die dienen te voldoen aan de ABU-, NBBU- of AVV-cao voor Uitzendkrachten), eisen voor het uitbesteden of opdracht verstekken aan een ZZP’er en eisen aan het inzicht in de bedrijfsactiviteiten.