Normwijzigingen per 1 juli 2020

25-06-2020

Per 1 juli 2020 zullen verschillende normwijzigingen worden doorgevoerd en interpretatierapporten worden toegevoegd aan het Handboek Normen (versie 20.02 met ingangsdatum 1 juli 2020). Het Handboek is hier te downloaden.

De wijzigingen in de norm hebben (o.a.) betrekking op een aanpassing voortkomende uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans waardoor uitzenden en payrollen juridisch gezien niet meer gelijk worden gesteld, kwartaaltoetsing op ondernemingen die de cao vleessector toepassen (onderdeel C2 NEN 4400-1) en de meldingsplicht die geldt sinds 1 maart 2020 voor bedrijven uit andere EER-landen of Zwitserland die tijdelijk met hun werknemers in Nederland komen werken (deze meldingsplicht geldt ook voor buitenlandse zelfstandigen in sommige sectoren die tijdelijk in Nederland komen werken).

De aanpassingsrapporten 2020-266 en 2020-267-2 hebben betrekking op de meldingsplicht en hiervoor geldt dat bij een non-conformiteit tot 1 september 2020 een opmerking wordt geschreven, na 1 september 2020 een minor.

Wat betreft de interpretatierapporten gaat het om updates van al bestaande en gehanteerde interpretaties.
Concreet gaat het in het Handboek Normen versie 20.02 om toevoeging van de volgende rapporten (waar deze een ouder rapport vervangen, staat dat aangegeven):

 • Aanpassingsrapport 2020-262
 • Aanpassingsrapport 2020-263
 • Aanpassingsrapport 2020-265
 • Aanpassingsrapport 2020-266
 • Aanpassingsrapport 2020-264-2
 • Aanpassingsrapport 2020-267-2
 • Interpretatierapport 2017-203a (vervangt Interpretatierapport 2017-203)
 • Interpretatierapport 2017-222b (vervangt Interpretatierapport 2017-222a)
 • Interpretatierapport 2019-257a (vervangt Interpretatierapport 2019-257)
 • Interpretatierapport 2017-214-2a (vervangt Interpretatierapport 2017-214-2)
 • Interpretatierapport 2019-260-2a (vervangt Interpretatierapport 2019-260-2)