Normwijzigingen per 1 juli 2021

17-06-2021

Per 1 juli 2021 zal er een normwijziging worden doorgevoerd en zullen interpretatierapporten in werking treden die eerdere interpretaties vervangen. Het aanpassingsrapport en de interpretatierapporten zijn opgenomen in het nieuwe Handboek Normen versie 21.02.

Het gaat om de volgende updates en aanpassing:

NEN 4400-1 en NEN 4400-2

• Interpretatierapport 2019-258b (vervangt 2019-258a) en Interpretatierapport 2019-261-2b (vervangt 2019-261-2a).
Tijdens de inspectie wordt gecontroleerd of er sprake is van een juiste sectorindeling voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Aan het interpretatierapport is toegevoegd hoe hiermee omgegaan moet worden als er sprake is van intraconcern uitzenden.

NEN 4400-2

• Aanpassingsrapport 2021-269-2.
Om transparant te zijn naar inleners en opdrachtgevers (en overige partijen) over de activiteiten van een gecertificeerde onderneming (TBA en/of aanneming van werk), is eerder al de modulaire norm geïntroduceerd. Voor NEN 4400-2 (buitenlandse ondernemingen) geldt nu ook dat indien een onderneming personeel in dienst heeft wat zowel ter beschikking wordt gesteld als op basis van aanneming van werk werkzaam is, de werkwijze voor wat betreft de steekproef FLA wordt aangepast. Deze steekproefmethodiek geldt al voor NEN 4400-1.