Ontwikkeling register

08-11-2018

In de eerste tien maanden van 2018 is het aantal gecertificeerde ondernemingen wederom gestegen. Het gaat om een stijging van 3,24%: namelijk van 4.507 naar 4.653 gecertificeerde ondernemingen.

In 2018 zijn er tot eind oktober 563 aanmeldingen binnengekomen en 370 ondernemingen doorgehaald. Door de frequente inspecties (in de regel tweemaal per jaar) waarbij ondernemingen worden gewezen op eventuele tekortkomingen die moeten worden opgelost om het keurmerk te behouden, worden de risico's voor zowel de onderneming als opdrachtgevers beperkt.

Raadpleeg het register voor een overzicht van alle gecertificeerde en aangemelde ondernemingen.