Ontwikkeling register 2019

20-03-2020

In 2019 is het aantal gecertificeerde ondernemingen net als voorgaande jaren gestegen. Het gaat om een stijging van 2,81%: namelijk van 4.663 naar 4.794 gecertificeerde ondernemingen.

In 2019 zijn er 797 aanmeldingen binnengekomen. Dit is 21% meer dan in 2018. Daarnaast zijn er in 2019 514 ondernemingen doorgehaald. Door de frequente inspecties (in de regel tweemaal per jaar) waarbij ondernemingen worden gewezen op eventuele tekortkomingen die moeten worden opgelost om het keurmerk te behouden, worden de risico's voor zowel de onderneming als opdrachtgevers beperkt. In 2019 zijn er 5% meer inspecties uitgevoerd dan in 2018 en zijn er 17% meer afwijkingen vastgesteld.

Raadpleeg het register voor een overzicht van alle gecertificeerde en aangemelde ondernemingen.