Ontwikkeling register 2020

16-11-2020

In de periode 1 januari tot 1 november 2020 is het aantal gecertificeerde ondernemingen stabiel gebleven. Per 1 november jl. bedroeg het aantal gecertificeerde ondernemingen 4.703. Dat er in tegenstelling tot voorgaande jaren geen sprake is van groei heeft mede te maken met het aantal ondernemingen waarbij het keurmerk is beëindigd. In de eerste 10 maanden van het jaar hebben er 604 beëindigingen plaatsgevonden. Het gaat hierbij om een fors hoger aantal (+ 53%) dan in afgelopen jaar, onder meer door de Wet arbeidsmarkt in balans en uiteraard de gevolgen van COVID-19. Gelukkig is het aantal nieuwe aanmeldingen voor het SNA-keurmerk gelijk gebleven aan het aantal aanmeldingen in de vergelijkbare periode in 2019.

Cijfers tot en met 31 oktober 2020:
Gecertificeerde ondernemingen 4.703
Aantal doorgehaalde ondernemingen 604
Aantal nieuwe aanmeldingen 652

Door de frequente inspecties (in de regel tweemaal per jaar) waarbij ondernemingen worden gewezen op eventuele tekortkomingen die moeten worden opgelost om het keurmerk te behouden, worden de risico's voor zowel de onderneming als opdrachtgevers beperkt.

Raadpleeg het register voor een overzicht van alle gecertificeerde en aangemelde ondernemingen.