Ontwikkeling register

06-08-2019

Van 1 januari tot 1 augustus 2019 is het aantal gecertificeerde ondernemingen wederom gestegen. Het gaat om een stijging van 2,27%: namelijk van 4.663 naar 4.769 gecertificeerde ondernemingen.

In 2019 zijn er tot 1 augustus 474 aanmeldingen binnengekomen en 287 ondernemingen doorgehaald. Door de frequente inspecties (in de regel tweemaal per jaar) waarbij ondernemingen worden gewezen op eventuele tekortkomingen die moeten worden opgelost om het keurmerk te behouden, worden de risico's voor zowel de onderneming als opdrachtgevers beperkt.

Raadpleeg het register voor een overzicht van alle gecertificeerde en aangemelde ondernemingen.