Ontwikkeling register

16-12-2019

Van 1 januari tot 1 december 2019 is het aantal gecertificeerde ondernemingen wederom gestegen. Het gaat om een stijging van 2,96%: namelijk van 4.663 naar 4.801 gecertificeerde ondernemingen.

In 2019 zijn er tot 1 december 747 aanmeldingen binnengekomen en 410 ondernemingen doorgehaald. Door de frequente inspecties (in de regel tweemaal per jaar) waarbij ondernemingen worden gewezen op eventuele tekortkomingen die moeten worden opgelost om het keurmerk te behouden, worden de risico's voor zowel de onderneming als opdrachtgevers beperkt.

Raadpleeg het register voor een overzicht van alle gecertificeerde en aangemelde ondernemingen.