Regeling bijzonder uitstel van betaling Belastingdienst (update)

02-04-2020

In de afgelopen weken volgden wijzigingen elkaar in hoog tempo op. De regeling bijzonder uitstel van betaling inzake o.a. loonheffingen en omzetbelasting die twee weken geleden op de website van de Belastingdienst werd gepubliceerd, werd binnen enkele dagen alweer gewijzigd.

Op dit moment kunnen ondernemingen vanwege de uitbraak van het corona-virus per brief of online voor alle aanslagen bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst aanvragen. Nadat het gemotiveerd verzoek is ontvangen stopt de Belastingdienst met invorderingsmaatregelen en heeft de onderneming automatisch uitstel van betaling voor een periode van drie maanden.

Het is belangrijk om op tijd aangifte te blijven doen. Alleen dan kan bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd!

Aangezien het volledige beleid op de invorderingsmaatregelen vanuit de Belastingdienst vanwege de uitbraak nog niet helder is, geldt tot nadere orde het volgende inzake de inspecties voor het SNA-keurmerk:
Wanneer tijdens een inspectie wordt vastgesteld dat een onderneming zijn verplichtingen inzake afdracht loonheffingen en omzetbelasting niet tijdig en/of volledig heeft voldaan maar aan kan tonen dat er bijzonder uitstel van betaling is aangevraagd, dan heeft dit geen direct effect op de certificering. Afhankelijk van hoe de overheidsmaatregelen zich de komende tijd verder ontwikkelen, zal bekeken worden hoe een en ander gemonitord gaat worden.

Wij adviseren ondernemers om de website van de Belastingdienst in de gaten te houden inzake eventuele extra regelingen dan wel mogelijke aanpassingen in regelingen en beleid. Mochten er aanpassingen komen in de regelingen die betrekking hebben op thema’s die het SNA-keurmerk dan wel de inspecties voor het SNA-keurmerk raken, zal SNA voor zover mogelijk daarop anticiperen. De door de overheid genomen maatregelen moeten u helpen als ondernemer, maar u dient zich er wel van bewust te zijn dat de belasting uiteindelijk betaald moet worden. Wij adviseren u om hier toch nu al rekening mee te houden.