Regeling bijzonder uitstel van betaling Belastingdienst (update)

18-11-2020

Het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling (voor de duur van drie maanden) zou eindigen op 1 oktober 2020, maar is alsnog verlengd tot 1 januari 2021. Veel ondernemers hebben reeds van deze uitstelmogelijkheid gebruik gemaakt. De mogelijkheid om de periode van bijzonder uitstel van betaling te verlengen is niet aangepast en eindigt uiterlijk op 31 december 2020.

Tot nadere orde geldt het volgende inzake de inspecties voor het SNA-keurmerk:
Wanneer tijdens een inspectie wordt vastgesteld dat een onderneming zijn verplichtingen inzake afdracht loonheffingen en omzetbelasting niet tijdig en/of volledig heeft voldaan maar aan kan tonen dat er bijzonder uitstel van betaling of verlengd bijzonder uitstel van betaling is aangevraagd, dan heeft dit geen direct effect op de certificering.

Voor de openstaande belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel is verkregen biedt de Belastingdienst de onderneming in het voorjaar een betalingsregeling. Deze betalingsregeling start per 1 juli 2021 en heeft een duur van maximaal 3 jaar. De onderneming betaalt dan gedurende 36 maanden (tot 1 juli 2024) een vast bedrag per maand. In deze periode is het mogelijk om naast het vaste maandelijkse bedrag extra af te lossen.

Betalingsverplichtingen die ontstaan na afloop van het bijzonder uitstel moeten op de gebruikelijke wijze worden voldaan. Wanneer tijdens een inspectie wordt vastgesteld dat een onderneming niet aan deze verplichting(en) heeft voldaan, dan kan dit consequenties voor de certificering met zich meebrengen.