Reglement Inspectie-instellingen gewijzigd

01-06-2018

Het reglement Inspectie-instellingen is op een aantal punten gewijzigd. Het gaat onder meer om wijzigingen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt het aangepaste reglement Inspectie-instellingen hier raadplegen.